Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ


Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών / επισκεπτών της ιστοσελίδας μας κατέχουν ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής πολιτικής και την εφαρμογή της εμπορικής μας δραστηριότητας.

Η παρούσα πολιτική συλλογής και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων αφορούν την ιστοσελίδα μας.


1. Ορισμός προσωπικών δεδομένων


Τα ατομικά προσωπικά δεδομένα είναι προκαθορισμένα δεδομένα, όπως για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γεννήσεως, φύλο, καθώς και δεδομένα χρήσεως , όπως όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση ΙΡ (Ν. 2742/1997, Ν. 3471/2006, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις).


2. Συναίνεση μέλους


Το μέλος συναινεί ότι η sendeasy.gr, καθώς και οι βοηθοί αυτής θα αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα που το μέλος εισήγαγε για την αιτιολόγηση και διαχείριση της σχέσεως που αφορά στη διεξαγωγή και διεκπεραίωση των συναλλαγών, την ιδιότητα του μέλους και τις συναλλαγές και συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Κυρίως δε αυτό αφορά το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση e-mail, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης του μέλους.


3.
Στοιχεία που συλλέγονται


Για την λειτουργία της ιστοσελίδα μας έχουμε δικαίωμα να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα στοιχεία για των επισκεπτών/πελατών:

α. Λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις των επισκεπτών/πελατών στην ιστοσελίδα μας και τους πόρους που έχουν πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά μόνο, τα δεδομένα κίνησης, τα δεδομένα θέσης, ιστολόγια και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

β. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι επισκέπτες/πελάτες κατά τη συμπλήρωση εντύπων στην ιστοσελίδα μας, όπως πληροφορίες κατά την εγγραφή τους ή πληροφορίες όταν προχωράνε σε συναλλαγή.

γ. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε μας, όταν επικοινωνούν οι επισκέπτες/πελάτες μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο.

Σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύουμε και δεν ελέγχουμε δεδομένα πιστωτικών καρτών των πελατών/επισκεπτών μας.


4. Αυτόματη συλλογή πληροφοριών


Η ιστοσελίδα μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα , των επισκεπτών/πελατών της, για τις υπηρεσίες μας και για να παρέχουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου για τους διαφημιστές μας, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από τον διακομιστή του δικτύου μας (web server), όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ, το όνομα χώρου (domain name) τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του Η/Υ τους.

Οι πληροφορίες αυτές δεν προσδιορίζουν προσωπικά τους επισκέπτες/πελάτες της, είναι στατιστικά δεδομένα για τους επισκέπτες μας και τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα στατιστικά δεδομένα δεν προσδιορίζουν σε καμία περίπτωση προσωπικά στοιχεία.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιήσει «cookies» για την αποθήκευση συγκεκριμένων δεδομένων. Όταν χρησιμοποιούνται, αυτά τα cookies κατεβαίνουν στον υπολογιστή του χρήστη της ιστοσελίδας μας αυτόματα. Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους χρήστες της.

Είναι δυνατή η απόρριψη της χρήσεως αυτών από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας με την ενεργοποίηση της ρύθμισης στον browser του χρήστη που επιτρέπει την απόρριψη των cookies.
Όλοι οι υπολογιστές ,
των επισκεπτών/πελατών της τους δίνουν τη δυνατότητα να απορρίψουν τα cookies. Σε περίπτωση απορρίψεων των cookies είναι πιθανόν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας να μην μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές αυτής.

Τα δεδομένα όμως, που αποθηκεύονται στα cookies, δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών /πελατών μας.

Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για να έχουν οι επισκέπτες/πελάτες μας πρόσβαση στο site μας. Η χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τον Ν. 3471/2006 περί «προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές επικοινωνίες» και το Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».


5.
Οι υπηρεσίες και οι σύνδεσμοι της ιστοσελίδας μας


Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει στους επισκέπτες της την επικοινωνία με άλλους επισκέπτες ή την αποστολή πληροφοριών, κατά την διαβίβαση των οποίων όμως μπορούν να παρεμβληθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση τρίτοι. Σημειώνεται ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οποιονδήποτε τρίτο.

Η ιστοσελίδα μας παρέχει σύνδεσμο (links) προς :

α. www.comma-abc.com

β. www.eled.gr

γ. www.paypal.com

δ. www.combank.gr

Οι ιστοσελίδες αυτές θα πρέπει να έχουν δικές τους πολιτικές προστασίας δεδομένων , για την ύπαρξη των οποίων και το περιεχόμενο τους δεν έχουμε καμία ευθύνη.

Σημειώνεται ότι δεν υπέχουμε καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των ως άνω εταιρειών ή ιστοσελίδων.


6.
Συλλογή δεδομένων και σκοπός της συλλογής τους


Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας επιτρέπεται χωρίς την υποχρέωση αποκάλυψης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ανωνυμία)

Εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτόβουλα
οι επισκέπτες/πελάτες της ιστοσελίδας μας κατά την χρήση των υπηρεσιών της και για να παρέχουμε
κυρίως υπηρεσίες προς τους επισκέπτες/πελάτες μας.

Επιπλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για τους ακόλουθους σκοπούς:

i. Για να παρέχουμε τους επισκέπτης/πελάτες μας πληροφορίες, σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Να παρέχουμε πληροφορίες για άλλα προϊόντα τα οποία θεωρούμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τους επισκέπτες/πελάτες μας, αφού θα έχουν αυτοί επισημειώσει ότι επιθυμούν να δεχτούν τέτοιες πληροφορίες.

ii. Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων μας προς τους επισκέπτες/πελάτες μας.

iii. Για να ειδοποιούμε τους επισκέπτες/πελάτες μας για τυχόν αλλαγές στην ιστοσελίδα μας, όπως είναι οι βελτιώσεις ή αλλαγές της υπηρεσίας/προϊόντος, που μπορεί να επηρεάσουν την υπηρεσία μας.

Η χρήση των δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πλην των αναγραφομένων παραπάνω, επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου τους, η οποία θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε μέσω της επισημείωσης σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή τους. Οι πελάτες επισκέπτες μας δικαιούνται να άρουν την συγκατάθεση τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στη διεύθυνση info@sendeasy.gr. Η εταιρία μας δεν συλλέγει πληροφορίες για τους πελάτες/επισκέπτες μας από άλλες πηγές, όπως Δημόσια Αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.


7.
Τραπεζικός σύνδεσμος


Εάν οι επισκέπτες/πελάτες εισάγουν στον λογαριασμό τους πληροφορίες λογαριασμού τραπέζης τους, τότε συναινούν ότι η sendeasy.gr θα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για όλες τις ενδεχόμενες επιστροφές τελών προς τους επισκέπτες/πελάτες και ότι αυτά τα στοιχεία, εφόσον οι επισκέπτες /πελάτες ενεργοποιήσουν τη σχετική λειτουργία στο λογαριασμό τους, θα αποστέλλονται με e-mail στον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο μεταφορέα μετά τη σύναψη σύμβασης μεταξύ τους στην sendeasy.gr


8.
Δημοσιοποίηση ονοματεπώνυμου, διεύθυνσης και αξιολογήσεων


Ο επισκέπτης/πελάτης συναινεί ότι η ιστοσελίδα μας θα δημοσιεύει το όνομα του, την ημερομηνία εγγραφής του, το προφίλ αξιολόγησης του και ότι θα καταστήσει ελεύθερη την πρόσβαση στα κατατεθέντα από αυτόν σχόλια αξιολόγησης για άλλους επισκέπτες/πελάτες σε όλους τους επισκέπτες/πελάτες της ιστοσελίδας μας.


9.
Δημοσιοποίηση προσφορών μεταφοράς


Ο επισκέπτης /πελάτης συναινεί με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τα οποία εισαγάγει κατά τη δημιουργία μια προσφοράς ή μιας ζήτησης.


10.
Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς


Ο επισκέπτης /πελάτης συμφωνεί ότι θα επεξεργαζόμαστε και θα χρησιμοποιούμαι τα προσωπικά δεδομένα του για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως αποστολή e-mail με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα.

Εφόσον ο επισκέπτης /πελάτης το επιθυμεί θα παραιτηθούμε από την παραπάνω χρήση των προσωπικών του δεδομένων. Ο επισκέπτης /πελάτης μπορεί οποτεδήποτε να αποστείλει ένα σχετικό e-mail στο info@sendeasy.gr


11. Επεξεργασία λόγω απατηλών πράξεων


Ο επισκέπτης /πελάτης συμφωνεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων και εφόσον απαιτεί η συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το δικαίωμα να συλλέξουμε , επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη των απατηλών πράξεων. Επίσης έχουμε το δικαίωμα να διακόψουμε τις ζητήσεις ή προσφορές που δημιουργήθηκαν με δόλιο τρόπο.


12.
Διαβίβαση - Αποκάλυψη δεδομένων


Κατά περίπτωση έχουμε δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας, σε συνεργάτες, την εταιρεία χαρτοφυλακίου μας και τις θυγατρικές αυτής, εφόσον επιβάλλεται για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης με τους πελάτες της ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και κυρίως τα γενικά προσωπικά δεδομένα και τις επιχειρηματικές πληροφορίες των επισκεπτών/πελατών μας δικαιούμαστε να τις αποκαλύψουμε στους παρόχους μεταφοράς με τους οποίους αυτοί έχουν επιλέξει να συμβληθούν για τους σκοπούς της εκτέλεσης μιας συμβάσεως που συνάφθηκε μέσω της ιστοσελίδας μας (δηλ. αυτούς που έχουν αποδεχθεί την προσφορά τους και έχει ).

Έχουμε επίσης δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/πελατών μας σε τρίτους, εφόσον:

α. μεταβιβάσουμε το σύνολο ή ποσοστό της επιχείρησή μας σε τρίτους

β. για να συμβάλλουμε στην προστασία της ασφάλειας και να ελαχιστοποιήσουμε τον πιστωτικό κίνδυνο.

Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/πελατών μας σε τρίτους Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση τους, η οποία θα παρέχετε είτε εγγράφως είτε με επισημείωση στο ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή τους. Οι επισκέπτες/πελάτες δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεση τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στη διεύθυνση info@sendeasy.gr

Η υποχρέωση μη διαβίβασης ή γνωστοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αίρεται σε κάθε περίπτωση που ορίζει ο νόμος ή οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


13.
Αποθήκευση και χρήση μετά τη λήξη της συνδρομής


Ο επισκέπτης /πελάτης συναινεί τα στοιχεία που αφορούν ζήτηση ή προσφορά που σχετίζονται με το δικό του όνομα χρήστη να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ακόμη και μετά τη λήξη της διάρκειας της ζήτησης ή προσφοράς. Επίσης ο επισκέπτης /πελάτης συναινεί και στην αποθήκευση και χρήση των δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς και μετά τη λήξη της συνδρομής του. Οι ληφθείσες και κατατεθείσες αξιολογήσεις θα συνεχίσουν να είναι ορατές και θα εξακολουθεί να ισχύει η νόμιμη υποχρέωση φύλαξης των δεδομένων αυτών.


14.
Εμπιστευτικότητα/Ασφάλεια


Η διαβίβαση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μας σταλθήκαν ηλεκτρονικά και η διαβίβαση των δεδομένων αυτών γίνεται απολύτως με ευθύνη των επισκεπτών/πελατών μας. Εκεί που στους επισκέπτες/πελάτες μας έχει δοθεί (ή έχουν επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης, ώστε τους παρέχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του site μας, αυτοί είναι υπεύθυνοι για να τηρήσουν αυτόν των κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό και να μην τον αποκαλύπτουν σε τρίτους.

Παρέχουμε ωστόσο τη δυνατότητα στους τους επισκέπτες/πελάτες της ιστοσελίδας μας να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν στην αναγνώριση της ταυτότητας τους (όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας, κωδικός εισόδου ιστοσελίδας κλπ) με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης.

Η ιστοσελίδα μας τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία της, από :

· παράνομη πρόσβαση

· παράνομη χρήση ή αποκάλυψη

· παράνομη τροποποίηση

· εκούσια ή ακούσια καταστροφή

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη , εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία μας, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενα τους λόγω ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο δικό μας.


15.
Δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης


Οι πελάτες/επισκέπτες της ιστοσελίδας μας δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά τους δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς. Η σχετική αίτηση οφείλει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση info@sendeasy.gr , μαζί με αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υποχρεούμαστε δε εμείς να απαντήσουμε εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, που τηρούνται στο αρχείο μας.

Η παρούσα Πολιτική συλλογής και διατήρησης της ιστοσελίδας μας είναι σύμφωνη με :

· το ν. 2472/1997

· το ν. 3471/2006

· τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


16. Παροχή υποστήριξης στους επισκέπτες/πελάτες


Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με τη πολιτική διαχείρισης της ιστοσελίδας μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail info@sendeasy.gr

Επιστροφή στη Βοήθεια