Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

Εμπορευματικές μεταφορές και τιμολόγηση

Η τιμολόγηση για τις εμπορευματικές μεταφορές, γίνεται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα προς μεταφορά εμπορεύματα. Οι εταιρείες μεταφορών LTL (δηλαδή μερικής πληρότητας φορτίου) κατατάσσουν τα εμπορεύματα σε κατηγορίες με βάση τα παρακάτω κριτήρια:


Πυκνότητα εμπορεύματος
Όσο πυκνότερο είναι ένα αντικείμενο τόσο περισσότερο βάρος ανά όγκο παρέχει. Το γεγονός αυτό πληροφορεί τον μεταφορέα πόσες ακόμα μεταφορές μπορεί πρακτικά να αναλάβει μέχρι να γεμίσει το φορτηγό του. Έτσι, πυκνά αντικείμενα παρέχουν δυνατότητα στο μεταφορέα για περισσότερες μεταφορές και επομένως κατατάσσονται χαμηλότερα στη λίστα κατηγοριών και η μεταφορά τους κοστίζει λιγότερο.
Ικανότητα στοίβαξης εμπορεύματος.. Η ικανότητα αυτή σχετίζεται άμεσα με το σχήμα της συσκευασίας. Ακαθόριστου σχήματος εμπορεύματα, έχουν μικρότερη ικανότητα στοίβαξης γεγονός που τα κατατάσσει υψηλότερα στη λίστα κατηγοριών.


Ευκολία χειρισμού εμπορεύματος


Δέματα πάλι ακαθόριστου σχήματος αλλά και μεγάλου μεγέθους και βάρους, δυσκολεύουν τη διαδικασία της φόρτωσης με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η κατηγορία εμπορεύματος.

Ευθύνη μεταφοράς


Μεταφορές εύθραυστων αντικειμένων,αλλά και ζώων σημαίνουν αυξημένη ευθύνη γεγονός που κατατάσσει τις παραπάνω ομάδες στις υψηλότερες κατηγορίες τιμολόγησης.


Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν την ικανότητα μεταφοράς του εμπορεύματος. Οι μεταφορικές εταιρείες, θα έπρεπε να είναι εξοικειωμένες με αυτά, ώστε να μπορούν να κατατάξουν το κάθε εμπόρευμα στη σωστή κατηγορία και να σας δώσουν τη σχετική ενημέρωση δωρεάν.


Για τις εμπορευματικές μεταφορές FTL (δηλαδή πλήροτητας φορτίου) η τιμολόγηση προκύπτει ανά μίλι. Οι μεταφορικές εταιρείες υπολογίζουν τα λειτουργικά έξοδα ανά μίλι, προσθέτουν την προμήθειά τους και προκύπτει το επί πληρωμή ποσό.
Για οικονομικές εμπορευματικές μεταφορές κάντε ανάρτηση μεταφορικής εργασίας στο Sendeasy. Για πληροφορίες σχετικά με εμπορευματικές μεταφορές μεταβείτε και στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.
Επιστροφή στη Βοήθεια