Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

Εμπορευματικές μεταφορές. Πώς να αποφύγετε κοινά προβλήματα

Αν κάνετε εμπορευματικές μεταφορές με εταιρείες LTL (μερικής πληρότητας φορτίου), να ενημερώνεστε για τη διαδρομή που ακολουθούν τα φορτηγά αλλά και για το που και πότε γίνεται η εναλλαγή φορτηγού (διαμεταφορά). Σιγουρευτείτε πως λάβατε από τη μεταφορική εταιρεία έναν αριθμό εντοπισμού ή τουλάχιστον ένα κινητό τηλέφωνο, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε την εξέλιξη της μεταφοράς σας.


Πριν επιλέξετε μεταφορική εταιρεία, ζητήστε πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές της σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς των αντικειμένων σας. Ελέγξτε με τον ασφαλιστή σας, αν χρειάζεστε επιπλέον κάλυψη για τη μεταφορά, ή αν η ήδη υπάρχουσα είναι επαρκής.<


Καταχωρήστε αγγελία με τη μεταφορά σας.
Επιστροφή στη Βοήθεια