Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

Πως να λάβετε περισσότερες προσφορές για τη μεταφορά ή μετακόμισή σας

Η λήψη προσφορών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Όσο μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον για την δημοπρασία σας τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να κλείσετε μία συμφέρουσα συμφωνία.


Περιγραφή μεταφοράς

Κατά την ανάρτηση της μεταφοράς σας, πρέπει να δώσετε την απαραίτητη βαρύτητα στην περιγραφή. Η πλήρης και ακριβής περιγραφή είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της αγγελίας, αφού δίνει στον μεταφορέα τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αποφασίσει αν ενδιαφέρεται για την μεταφορά ώστε να καταθέσει προσφορά.
Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να παρέχετε για το αντικείμενο, είναι το βάρος και οι διαστάσεις του. Αν δεν είστε σίγουροι για τις τιμές που δώσατε, βεβαιωθείτε πως ενημερώνετε για αυτό στην περιγραφή σας. Σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά που δίνετε για το αντικείμενο αποκλίνουν σημαντικά από τα πραγματικά, η μεταφορική εταιρεία που συμφώνησε να παραλάβει και να μεταφέρει το αντικείμενο, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την μεταφορά, ή να προβεί σε επιπλέον χρεώσεις.


Προσθέστε εικόνα της μεταφοράς σας


Η εικόνα είναι ένα πολύ δυνατό μέσο στην κατανόηση και διάδοση πληροφοριών και περιγραφών. Αναρτώντας εικόνα στην αγγελία σας, οι υποψήφιοι μεταφορείς βλέπουν το αντικείμενό σας και σε συνδυασμό με το κείμενο της περιγραφής μπορούν να έχουν μια πλήρη άποψη για αυτό και να είναι σίγουροι πως οι πληροφορίες που δίνετε είναι αξιόπιστες. Οι αγγελίες που συνοδεύονται με φωτογραφίες ουσιαστικά διευκολύνουν τους μεταφορείς στην απόφασή τους να κάνουν προσφορά, και τελικά τείνουν να δέχονται μεγαλύτερη ανταπόκριση, δηλαδή περισσότερες προσφορές.


Χρησιμοποιώντας το σύστημα ερωτήσεων απαντήσεων


Το Sendeasy έχει ενσωματώσει ένα σύστημα ερωτήσεων και απαντήσεων, που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ιδιωτών και μεταφορικών εταιρειών. Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, οι μεταφορείς μπορούν σας να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τις μεταφορές και τα αντικείμενά σας και αντίστοιχα εσείς στους μεταφορείς, σχετικά με τις προσφορές που σας καταθέτουν. Για κάθε ερώτηση ή απάντηση που δέχεστε από κάποιο μέλος μας, θα ειδοποιήστε μέσω e-mail που σας παραπέμπει στην αντίστοιχη σελίδα του Sendeasy, ώστε να είστε έγκαιρα ενημερωμένοι σχετικά με τις κινήσεις που αφορούν τις αγγελίες σας.
Με την επίτευξη συμφωνίας, παρέχουμε σε εσάς τα στοιχεία επικοινωνίας της μεταφορικής εταιρείας που κέρδισε την δημοπρασία και αντίστοιχα τα δικά σας στοιχεία στην μεταφορική, για να συζητήσετε τις τελικές λεπτομέρειες.
Επειδή συνήθως, οι μεταφορικές εταιρείες λόγω φορτωμένου προγράμματος, προσπαθούν να ρυθμίσουν πολλά ταξίδια σε λίγο χρόνο, κάνουν πολλαπλές προσφορές για μεταφορές, κατανοώντας πως δε θα γίνουν όλες αποδεκτές. Σημαντικό είναι να υπάρχει έγκαιρη και σωστή συνεννόηση, να απαντώνται δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα οι ερωτήσεις των μεταφορικών εταιρειών, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν αν θα κάνουν προσφορά, αλλά και των πελατών,ώστε να μπορούν να αποφασίσουν, αν θα δεχθούν την προσφορά της μεταφορικής. Αν περιμένετε πάρα πολύ χωρίς να έχετε κάνει απόδοχή κάποιας προσφοράς, ο μεταφορέας μπορεί ήδη να έχει γεμίσει το φορτηγό του, ή να κάνει τη διαδρομή στην οποία σας υπολόγιζε. Τα περισσότερα προβλήματα εμφανίζονται όταν μεταξύ πελατών και μεταφορικών εταιρειών δεν υπάρχει γρήγορη και σωστή συνεννόηση.

Ασφάλεια επικοινωνίας και σύστημα αναφοράς μελών Sendeasy

Για λόγους ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων και ακεραιότητας του Sendeasy, δεν επιτρέπουμε ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας, δηλαδή, τηλεφώνων, αριθμών fax, e-mail και ηλεκτρονικών διευθύνσεων (URL), διευθύνσεων έδρας ή κατοικίας, στο σύστημα ερωτήσεων και απαντήσεων. Τα μέλη που συναλλάσσονται με μεταφορείς που εντόπισαν μέσω του Sendeasy, εκτός του ιστότοπου και χωρίς να έχουν αποδεχτεί προσφορά, δεν καλύπτονται από τα μέτρα ασφαλείας μας, και όπως προβλέπουν οι όροι χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού του μέλους από το site. Διαθέτουμε σύστημα που επιτρέπει σε κάθε μέλος της κοινότητας, να αναφέρει άλλο μέλος, για παραβάσεις κανόνων προκειμένου το Sendeasy να λειτουργεί αξιοκρατικά και να παρέχει ίσες ευκαιρίες στα μέλη του.


Κατανοώντας τη σημασία της αξιολόγησης


Η αξιολόγηση είναι βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς μας. Όταν δέχεστε μία προσφορά από κάποιον πάροχο, ελέγξτε την αξιολόγηση που έχει δεχτεί από τους προηγούμενους πελάτες. Δεδομένου πως αποτελούμε αναπτυσσόμενη αγορά, κάποιες μεταφορικές εταιρείες είναι νέες στο Sendeasy, με αποτέλεσμα να έχουν το μειονέκτημα της απουσίας προηγούμενης αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή μην αγνοήστε την προσφορά του μεταφορέα, αλλά ενημερωθείτε στο λογαριασμό του , σχετικά με τις άδειές του αλλά και τα επίπεδα ασφάλισης που παρέχει. Επίσης κάντε μέσω του συστήματος ερωτήσεων και απαντήσεων τις σωστές ερωτήσεις ώστε να σχηματίσετε εικόνα για την ποιότητα υπηρεσιών που μπορεί να σας προσφέρει.

Επιστροφή στη Βοήθεια