Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

ΤΟ SENDEASY ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ

Ο τρόπος λειτουργίας του Sendeasy το καθιστά όχι απλά οικολογικό, αλλά και δυναμικό σύμμαχο του περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας την επιρροή των μεταφορικών εταιρειών στο σύνολο των μετακινήσεων προς όφελος του περιβάλλοντος. Ο βασικός στόχος και αποστολή μας είναι μέσω του ιστότοπού μας να είναι γεμάτα τα μεταφορικά οχήματα σε όλες τις διαδρομές. Αυτό σημαίνει μεταφορά ίσων ποσοτήτων αγαθών σε λιγότερα δρομολόγια, που μεταφράζεται σε σημαντική μείωση της συνολικής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και ρυπογόνων ουσιών, που καταγράφεται προσεγγιστικα σε μετρητή CO2. Μειώνοντας τα συνολικά χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί, επιτυγχάνουμε ταυτόχρονα ενεργειακό και οικονομικό όφελος. Το Sendeasy, με οικολογική συνείδηση και ευαισθησία συμβάλλει με κάθε μεταφορά στην διατήρηση ενός υγιέστερου και καθαρού περιβάλλοντος.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μετακινήσεις, έχει επιφέρει μεν την καλύτερη ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών, αλλά έχει και σημαντικές συνέπειες για το περιβάλλον. Ο υπερδιπλασιασμός του αριθμού των αυτοκινήτων (επιβατικών, λεωφορείων, φορτηγών) στα τελευταία 25 χρόνια, αλλα και η σημαντική αύξηση πλωτών και εναέριων μέσων, έχουν ως αποτέλεσμα την ραγδαία επιτάχυνση εκπομπής των αερίων θερμοκηπίου αλλά και ρυπογόνων ουσιών.


Οι μεταφορές στην Ευρώπη, αποτελούν σημαντική πηγή ρυπογόνων ουσιών, αλλά και κλιματικών προβλημάτων αφού το ένα τέταρτο περίπου των αερίων θερμοκηπίου οφείλεται σε αυτές. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου που προκαλείται από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε συνδυασμό με υποξείδιο αζώτου και μεθάνιο, αποτελεί κύρια αιτία της παγκόσμιας θέρμανσης και των κλιματικών μεταβολών. Σημαντικοί ρύποι που εκλύονται από τα μέσα μεταφοράς είναι το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx), οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες, το βενζόλιο και σωματίδια (PM). Οι ρύποι αυτοί είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την ατμοσφαιρική ρύπανση ειδικά στις πόλεις και αποτελούν απειλή για την ισορροπία του οικοσυστήματος αλλά και την ανθρώπινη υγεία.


Άλλες αρνητικές συνέπειες που έχουν γίνει ορατές και σχετίζονται με τις μετακινήσεις είναι η αύξηση του θορύβου που μετά από συγκεκριμένες εντάσεις είναι επιβλαβής, αλλά και ατυχημάτων που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση. Τέλος λόγω διαρροής ορυκτού καυσίμου και χημικών ουσιών από τα οχήματα μεταφορών οδικού και πλωτού δικτύου, προκαλείται μόλυνση του εδάφους και του υδάτινου οικοσυστήματος.


Οι εμπορευματικές μεταφορές αποτελώντας μεγάλο μέρος των μετακινήσεων,είναι προφανές πως επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον.


Με σωστή πολιτική και διαχείριση των φορτίων των μεταφορικών εταιρειών, τα παραπάνω προβλήματα θα μπορούσαν να μετριαστούν. Το sendeasy θα είναι υπέρμαχος κάθε δραστηριότητας/ απόπειρας στην καταπολέμηση του προβλήματος.


Επιστροφή στη Βοήθεια