Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

Προστασία του λογαριασμού

Σημαντικό ρόλο στην προστασία του λογαριασμού σας, παίζει η επιλογή του κωδικού πρόσβασης. Συνιστούμε, ο κωδικός να μην είναι προβλέψιμος για τρίτους, αλλά ταυτόχρονα εύκολος για εσάς. Ιδανικό θα ήταν να περιλαμβάνει στους χαρακτήρες του κεφαλαία και μικρά γράμματα, αλλά και αριθμούς.


Το Sendeasy κρατά ελάχιστα προσωπικά στοιχεία σας, κανένα από τα οποία δεν σχετίζεται με τραπεζικούς λογαριασμούς, ή αριθμούς καρτών. Η προκαταβολή που πληρώνετε με την επίτευξη συμφωνιών στις μεταφορικές εταιρείες, εξοφλείται πάντα μέσω PayPal , πιστωτικής κάρτας ή κατάθεσης σε λογαριασμό, δηλαδή αξιόπιστων και φημισμένων μεσολαβητών.


Έχετε την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε κίνηση του λογαριασμού σας. Μην μοιράζεστε τον κωδικό σας με κανένα άτομο και φροντίστε να αποσυνδέεστε από το λογαριασμό σας, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστους υπολογιστές. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζετε πως όλες οι ενέργειες που αφορούν το λογαριασμό και τις συναλλαγές σας γίνονται από εσάς.
Επιστροφή στη Βοήθεια