Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

Περιγραφή αντικειμένων και ανάρτηση φωτογραφιών

Περιγραφή αντικειμένων


Κατά την καταχώρηση του αντικειμένου σας, πρέπει να δώσετε την απαραίτητη βαρύτητα στην περιγραφή. Η πλήρης και ακριβής περιγραφή είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της αγγελίας, αφού δίνει στον πάροχο τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αποφασίσει αν ενδιαφέρεται για την μεταφορά και οπότε να καταθέσει προσφορά.


Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να παρέχετε για το αντικείμενο, είναι το βάρος και οι διαστάσεις του. Αν δεν είστε σίγουροι για τις τιμές που δώσατε, βεβαιωθείτε πως ενημερώνετε για αυτό στην περιγραφή σας. Σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά που δίνετε για το αντικείμενο αποκλίνουν σημαντικά από τα πραγματικά, η μεταφορική εταιρεία που συμφώνησε να παραλάβει και να μεταφέρει το αντικείμενο, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την μεταφορά, ή να προβεί σε επιπλέον χρεώσεις.


Ανάρτηση φωτογραφιών


Για να κάνετε ελκυστικότερη μία καταχώρηση , συνδυάστε την περιγραφή σας με φωτογραφίες του αντικειμένου. Με τον τρόπο αυτό, ο πάροχος σχηματίζει πλήρη άποψη για το αντικείμενό σας και ελέγχει ως ένα βαθμό την ορθότητα της περιγραφής. Σαν αποτέλεσμα, οι αγγελίες που περιέχουν φωτογραφίες τείνουν να δέχονται περισσότερες προσφορές.


Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την ανάρτηση φωτογραφιών ενεργήστε ως εξής:


• Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος της φωτογραφίας, ανήκει σε αυτούς που υποστηρίζονται από το Sendeasy.
• Μειώστε το μέγεθος (ύψος και πλάτος) της εικόνας χρησιμοποιώντας κατάλληλο πρόγραμμα.


Αν παρ'όλα αυτά εξακολουθήσετε να έχετε πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας.


Επιστροφή στη Βοήθεια