Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

Στοιχεία φόρτωσης και παράδοσης

Καταχώρηση διευθύνσεων


Συμπληρώστε στα αντίστοιχα πεδία, ταχυδρομικό κώδικα, οδό και αριθμό, που προσδιορίζουν τα σημεία φόρτωσης και παράδοσης των αντικειμένων προς μεταφορά. Ξεκινήστε με τον ταχυδρομικό κώδικα και αυτόματα το σύστημα του Sendeasy θα σας προτείνει όλες τις διευθύνσεις (οδό, περιοχή, πόλη) για να επιλέξετε τη δική σας. Στη συνέχεια, δε θα έχετε παρά να συμπληρώσετε το πεδίο αριθμού.


Χρονικός προγραμματισμός φόρτωσης και παράδοσης


Επιλέξτε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες φόρτωσης και παράδοσης ή ορίστε μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για την υλοποίηση της μεταφοράς σας. Λάβετε υπ΄όψιν ότι αγγελίες με ευελιξία χρόνου, τείνουν να δέχονται περισσότερες προσφορές, με αποτέλεσμα να έχετε περισσότερες εναλλακτικές στην επιλογή μεταφορέα, αλλά και στο ποσό που θέλετε να πληρώσετε.

Επιστροφή στη Βοήθεια