Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

Πώς θα επικοινωνήσω με μία μεταφορική εταιρεία;

Για να επικοινωνήσετε με μία μεταφορική εταιρεία, χρησιμοποιήστε το σύστημα ερωτήσεων και απαντήσεων. Στις λεπτομέρειες της αγγελίας σας, συμπληρώστε στο πεδίο επικοινωνίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας, το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στις μεταφορικές εταιρείες που έχουν καταθέσει προσφορά , ή οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη μεταφορά σας. Με την αποστολή κάθε μηνύματος, ο παραλήπτης ενημερώνεται μέσω e-mail και έτσι μπορείτε να αναμένετε σύντομα απάντησή του.


Φροντίστε στα μηνύματά σας να μην αναφέρετε στοιχεία επικοινωνίας ή επωνυμίας. Η πολιτική του Sendeasy είναι να απαγορεύει τέτοιες ενέργειες, προς υπεράσπιση της ακεραιότητάς του και διατήρηση της ισοτιμίας των μελών του.
Επιστροφή στη Βοήθεια