Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

Με τι κριτήρια να επιλέξω μεταφορική εταιρεία;

Από τους σημαντικότερους παράγοντες στην επιλογή μεταφορικής εταιρείας είναι η αξιολόγηση. Οι εμπειρότεροι μεταφορείς, τείνουν να χρεώνουν περισσότερο για τις υπηρεσίες τους, αφού έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό εργασιών, πολλές θετικές αξιολογήσεις και εδραιωμένη φήμη. Νεότεροι μεταφορείς πιθανότατα θα προσφέρουν οικονομικότερες λύσεις στην προσπάθειά τους να αξιολογηθούν θετικά. Δεν αντιστοιχεί όμως πάντα η χαμηλότερη προσφορά στην καλύτερη δυνατή συμφωνία. Αναλογιστείτε την αξία που έχουν για εσάς τα αντικείμενα που θέλετε να μεταφέρετε.


Παρ' όλα αυτά, μην αγνοήσετε τις προσφορές των νεότερων μεταφορέων, που δεν φέρουν προηγούμενες αξιολογήσεις, αλλά ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες τους στο λογαριασμό τους και θέστε τους τις σωστές ερωτήσεις μέσω του συστήματος ερωτήσεων και απαντήσεων, ώστε να σχηματίσετε εικόνα για την ποιότητα της εργασίας τους. Κάποιες από τις ερωτήσεις που θα σας βοηθούσαν στην λήψη της απόφασής σας, είναι:


• Τι άδειες και πιστοποιήσεις εργασίας έχετε;
• Tι ασφάλιση παρέχετε; Σε τι ποσοστό καλύπτει την αξία της αποστολής μου σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας;
• Ποιό το πρόγραμμα παραδόσεων των αποστολών ; -Αν υπάρχει μακρύ πρόγραμμα παραδόσεων, αυτό μπορεί να
σημαίνει έλλειψη διαθεσιμότητας χρόνου και επομένως αδυναμία για εξυπηρέτηση σε σύντομο χρονικό διάστημα-
• Τηρούνται πάντα οι ημερομηνίες και ώρες που έχουν προσυμφωνηθεί; Να αναμένω καθυστερήσεις;
• Τι συστήματα εντοπισμού χρησιμοποιείτε όσο τα πράγματά μου μεταφέρονται;
• Ποιές είναι οι απαιτήσεις σας για το πακετάρισμα, τη φόρτωση και την εκφόρτωση της αποστολής μου;


Συνοψίζοντας κατά την επιλογή μεταφορκής εταιρείας λάβετε υπ' όψιν σας:


• Την αξιολόγηση που έχει δεχτεί και τα σχόλια των προηγούμενων πελατών
• Άδειες και πιστοποιήσεις νομιμότητας παροχής υπηρεσιών(εγκεκριμένος πάροχος)
• Ημερομηνίες και ώρες παραλαβής και παράδοσης
• Τιμή
• Αποδεκτές μεθόδους πληρωμής
Επιστροφή στη Βοήθεια