Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

Γνωστοποίηση ή ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας

Το Sendeasy απαγορεύει ρητά την ανταλλαγή, ή δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου επικοινωνίας που θα μπορούσε να φέρει σε επαφή τα μέλη του, εκτός ιστότοπου. Στις συνδιαλέξεις σας μέσω του συστήματός ερωτήσεων-απαντήσεων του Sendeasy, οποιαδήποτε δήλωση στοιχείων επικοινωνίας όπως τηλεφώνων, ονομάτων εταιρειών και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email), θεωρείται παράβαση των κανόνων του ιστότοπου και προσπάθεια βεβήλωσής του. Ίδια αντιμετώπιση δέχεται οποιαδήποτε αναφορά σε στοιχεία επικοινωνίας, στις σελίδες-προφίλ των μεταφορέων καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα του Sendeasy. Για το λόγο αυτό προβαίνουμε άμεσα σε μόνιμη διαγραφή του λογαριασμού, όποιου μέλους δε συμμορφώνεται με την πολιτική αυτή.
Επιστροφή στη Βοήθεια