Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

Σύστημα αναφοράς παραβάσεων

Επιθυμούμε να παρέχουμε ένα περιβάλλον διαφάνειας και αξιοπιστίας, με ίσες ευκαιρίες για όλους τους χρήστες και μεταφορείς και εκτιμάμε ιδιαίτερα τη συμβολή σας στην προσπάθειά μας αυτή. Προς την κατέυθυνση αυτή παρέχουμε σύστημα αναφοράς παραβάσεων.


Στη σελίδα που θέλετε να αναφέρετε για παραβίαση των όρων χρήσης, επιλέξτε το λευκό σημαιάκι που βρίσκεται στο δεξί μέρος της μπάρας πλαισίου. Θα μεταβείτε σε νέα σελίδα όπου μπορείτε να συμπληρώσετε σε αντίστοιχο πεδίο, πού ακριβώς στην αναφερόμενη σελίδα βρίσκεται η παράβαση και ποιά είναι αυτη. Η ομάδα του Sendeasy θα εξετάσει το αίτημά σας.

Επιστροφή στη Βοήθεια