Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

Παραχώρηση στοιχείων επικοινωνίας από το Sendeasy

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στον ιδιώτη και το μεταφορέα, παραχωρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας της μεταφορικής εταιρείας στον ιδιώτη και αντίστοιχα του ιδιώτη στη μεταφορική εταιρεία, ώστε να έλθουν τα δύο μέρη σε άμεση επαφή και να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες της μεταφοράς. Με την επίτευξη της συμφωνίας, την πληρωμή της προκαταβολής και την αποδέσμευση των στοιχείων επικοινωνίας, ολοκληρώνεται η συμμετοχή μας στη συναλλαγή. Η τήρηση των συμφωνιών και η ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ των εργοδοτών και των μεταφορέων δεν ανήκουν στην δικαιοδοσία και τις ευθύνες μας.
Επιστροφή στη Βοήθεια