Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

Απαγορευμένα αγαθά

To Sendeasy δεν επιτρέπει καταχώρηση απαγορευμένων αγαθών, αλλά ούτε και περιορισμένων αγαθών στην περίπτωση που δεν συναντώνται οι προϋποθέσεις μεταφοράς, δηλαδή η δήλωση σε αρμόδιους φορείς, ή ειδική άδεια.


Αντίστοιχα απαγορεύονται, προσφορές από μεταφορικές εταιρείες για τη μεταφορά των αγαθών αυτών (σε περίπτωση παράβασης και ανάρτησης κάποιας σχετικής αγγελίας).


Ορισμένα από τα απαγορευμένα και περιορισμένα αγαθά είναι: Αγαθά υψηλής επικινδυνότητας, όπως πολεμικά είδη και εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, ορισμένα ιατρικά και κτηνιατρικά φάρμακα, απαγορευμένες ουσίες (όπως ναρκωτικά), συνάλλαγμα που υπερβαίνει κάποιο όριο.


Οι προυποθέσεις και απαγορεύσεις αποστολής των παραπάνω ειδών ποικίλουν ανάλογα με τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας και τη χώρα προορισμού. Τα αγαθά που αναφέρθηκαν δεν είναι όλα τα απαγορευμένα και περιορισμένα που υπάρχουν, οπότε πριν οποιαδήποτε μεταφορά, ελέγχετε τα θέματα νομιμότητας. Για επακριβή πληροφόρηση μεταβείτε στους όρους χρήσης.

Επιστροφή στη Βοήθεια