Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

Μεταφορά μεγάλης συσκευής

Αρχικά μετρήστε τη συσκευή και επαληθεύστε τις μετρήσεις σας, ώστε να είστε σίγουροι πως θα μπορεί να τοποθετηθεί στον χώρο για τον οποίο προορίζεται. Αυτό προϋποθέτει να έχετε μετρήσει και το χώρο, αλλά και όλα τα στενά περάσματα, όπως πόρτες και διαδρόμους, που θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο κατά τη μεταφορά. Τέλος επιβεβαιώστε, πως υπάρχει η απαραίτητη παροχή, για την ηλεκτροδότηση της συσκευής στο νέο χώρο.


Οι μεγάλες συσκευές, πρέπει να είναι καλά πακεταρισμένες και τοποθετημένες σε κιβώτια πριν τη φόρτωση. Κάποιες από αυτές χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση κατά τη μεταφορά, όπως για παράδειγμα οι κεραμικές εστίες, ή συσκευές με γυάλινα και εύθραυστα τμήματα. Φροντίστε να κατανοήσετε πόσο μακριά θα μετακινήσει την αποστολή σας η μεταφορική εταιρεία. Θα παραδώσει τη συσκευή σας στο χώρο που προορίζεται και θα την εγκαταστήσει, ή θα την εκφορτώσει μπροστά από το κτίριο και θα σας αφήσει να αναλάβετε εσείς να την μεταφέρετε μέσα, να την στήσετε και να την τοποθετήσετε; Μην υπολογίζετε πως οι ομάδες παράδοσης θα ξεπακετάρουν τις συσκευές σας αν δεν είστε παρών στο χώρο-προορισμό. Αν η συσκευή φαίνεται ζημιωμένη ή κατεστραμένη μη δεχτείτε την παραλαβή, αλλά επιμείνετε ώστε να επιστραφεί και να αντικατασταθεί από μία άθικτη.


Καταχωρήστε δωρεάν τις μεγάλες συσκευές σας για μεταφορά και δεχτείτε προσφορές από μεταφορείς.
Επιστροφή στη Βοήθεια